måndag 31 maj 2010

fredag 28 maj 2010

Den blå katedralen


”En skolklass vimlar in och tar katedralen i besittning. Den förvandlas plötsligt till ett skepp med höga master att klättra i. Läraren står kvar på däck när hälften av ungarna klänger i de blå bjälkarna.”

Så skrev jag i maj 2009 när den blå katedralen stod upprest utanför Dalarnas museum i Falun. Jag följde den under några veckor och insåg att den fick olika betydelse för olika människor; En skönhetsupplevelse, ett meditativt andrum, en spännande lekplats.

När jag får höra att katedralen kommer att stå i Vimmerby, alldeles bredvid Pippis Sockerdricksträd, känns det bra. Barn behöver platser att upptäcka, platser som ingen vuxen har bestämt hur de ska användas. Där deras fantasi får fritt spelrum, där en sten blir en kanin, där några omkullfallna träd blir ett spännande slott eller där en blå katedral blir ett sjörövarskepp. Kanske kapten Långstump och hans besättning också kan dyka upp där?

Låt den blå katedralen intas av barnen och deras föräldrar! Den är öppen från alla håll och rymmer mer än du anar.

Agneta Barle
Skribent, Ordförrådet www.ordforradet.com

tisdag 25 maj 2010

Eftertanke kring Katedralen


Katedral...
...ordet kommer från latinets CATHEDRA som betyder lärosäte, ungefär. Ord är knutna till språket i tiden och får olika innebörder av tidsandans tänkande, kultur, politik, ekonomi och makt. Katedralerna under medeltiden var ett bevis på den tidens strävanden men också ett bevis på kyrkans makt. Tävlingen som uppstod runt katedralbyggandet skapade ekonomiska förutsättningar för att pröva ny teknik men det skapade också andra behov av att organisera samhället på. Genom Kyrkans organisation, nya yrkesmässiga nätverk, ny informationsteknik och de välsituerades vilja att positionera sig inom makten, spred sig kunnande och yrkesmän över hela Europa.
Men Katedralen som ord rymmer många dimensioner och metaforer för mig, man skulle kunna säga att varje tid har sina katedraler.
De religiösa konflikterna vi har idag är eftersläpande av tidigare konventioner och kan för det mesta härledas till ekonomiska maktsfärers vilja att låsa in folken i sina revir.
På så vis kan man  säga att katedralerna ofta får oss att se åt fel håll, dom blir till ett illusionistiskt tricks. Ska man söka problemens innehåll och hitta lösningar måste man nog se vid sidan av katedralerna och vad som hamnar i katedralens skugga.
Katedralen är på så vis ett konkrement, en förstenad form av något som redan hänt, som varit, som är på väg att dö och försvinna. I detta perspektiv kanske man kan se de extrema fundamentalisternas verksamhet.
I vår komplexa värld där utvecklingen går fort, vetandet ökar, informationen går fortare än någonsin och världen krymper så kanske det är än viktigare att se vid sidan av katedralerna och religionerna för att se vad som redan händer. Informationsteknologin kommer med största sannolikhet förändra människans vetande, tänkande och uppfattning av världen men också utveckla vår intellektuella kapacitet...
Som vuxna människor hittar vi en strategi att möta förändringarna och sammanhangen för att skydda oss, medan den nya generationen, barnen, är skyddslösa och inympas ”förändringen” redan från början.

Mats Lodén
Konstnär och upphovsman till Katedralbygget

måndag 24 maj 2010

Trähyss vernissage 5 juni 2010

Ett år har gått...

Ett år med skulpturen ”Katedralbygge - ett konkrement” har gått. Det har hitintills varit mitt livs mest utmanande och mest spännande konstprojekt. Allt arbete innan formen, konstruktionen, det bredvilliga deltagandet och all hjälp från Svante Nordlander. Allt stöd och sponsorer, bygget, resningen, rivning, flytten, programmet runt, mottagandet, bloggen med alla sina författare och deltagare och sen hur gå vidare…….?
Bloggen har funkat, alla dessa intressanta texter och det arbete som ligger bakom och ändå är ämnet fortfarande inte alls uttömt. Men jag hade då inte förstått bloggens, eller bloggandets karaktär och möjligheter. Men nu är det dags för den öppna katedralen att bli den mobila plats för eftertanke i det offentliga rummet i Vimmerby.

Det är dags för uppbrott från Edsvikens konsthalls stallplan. Den 1:a juni demonterar vi den för underhåll och för att förbereda för transport.

Katedralresning och invigning av Trä hyss på Astrid Lindgrens Näs , Vimmerby den 5 juni kl.12.30