fredag 10 april 2009

Herregud, vilken katedral!

Konstnären Mats Lodén från Insjön fortsätter att arbeta i det stora formatet. I höstas gjorde han och kollegan Josefin Wedel en gränsöverskridande konstinstallation i Kompressorhuset i Falun. Man kallade verket för Organic elements.
Nu har Lodén slagit på stora trumman igen. Han är i färd med att bygga en katedral som skall placeras på Medborgarplatsen i Falun.
Det handlar om en  mobil träkonstruktion som monteras på plats. Den är åtta gånger åtta meter och sju meter hög, som ett trevåningshus. Mats Lodén målar för närvarande katedralen i en ultra marinblå färg.
Det handlar om en monumental skulpturinstallation som skall fyllas med olika slags kulturyttringar från fin- till fulkultur. Här skall besökarna få ta del av körsång, teater, recitation, musik av olika slag. Olika aktiviteter är också att vänta som exempelvis klädbytardag.
Vi närmar oss begreppet deltagarstyrd kultur med stormsteg. Barriärer skall rivas  mellan människor. Kulturen som drivkraft skall spränga klasspråket.
Här kan vi förutsättningslöst fortsätta att diskutera ordet konst efter att Vårsalongen i Mora har stängt, (läs DD-kultur i går).
Inga väggar - ej heller något tak - skall stänga in besökare och utövare. Någon särskild trosuppfattning  behöver man inte heller hålla sig med för att känna sig välkommen. Här finns plats för var och en.
Mina tankar går osökt till bluesmannen  Rolf Wikström som brukar sjunga med raspig stämma att han skall bygga en kyrka för alla oss som inga gudar har. Mats Lodén vill inspirera till samtal som sträcker sig över vitt skilda discipliner.
Politik, religion och filosofi. Om  den mänskliga Sisyfosgestalten som envist fortsätter sin strävan trots att stenen alltid rullar ned för berget.
Mänsklighetens historia verkar röra sig i ett gigantiskt kretslopp av sönderfall, utveckling och förstening.
Mats Lodén kallar också följaktligen verket för ”Katedralbygge - ett konkrement”. Den medicinska termen skvallrar om innebörden. Förstening i organismen. Tja, vad är inte just vår egen samtid om inte ett gigantisk och smärtsamt njurstensanfall?
Samhällets eliter har tappat markkontakten för länge sedan. De finns någonstans däruppe i det blå. Så kan man också tolka detta katedralbygge - som en kommentar till vår egen vettlösa marknadsekonomiska utopi  som ett jättelikt luftslott.
Verket sätts upp med en regisserad resning till ett nyskrivet körverk vid invigningen den 16 maj. Efter Medborgarplatsen skall Katedralbygget flyttas till Edsvikens konsthall. Därefter skall den placeras vid Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.  Diskussioner pågår med Tällberg Forum.

Ulf Lundén
Artikel från Dalademokraten 20090410

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar