fredag 29 juni 2012

Niki de Saint Phalles Katedral
Niki de Saint Phalles största nana blev katedralen Hon som byggdes på Moderna Museet i Stockholm 1966. En 28 m lång, 9 m bred och 6 m hög skulptur. Denna för betraktarna oförglömliga varelse låg på rygg, stretade med benen och inbjöd besökaren att via hennes öppna sköte träda in i hennes inre där det fanns en bar, en biograf m.m.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar