tisdag 25 maj 2010

Eftertanke kring Katedralen


Katedral...
...ordet kommer från latinets CATHEDRA som betyder lärosäte, ungefär. Ord är knutna till språket i tiden och får olika innebörder av tidsandans tänkande, kultur, politik, ekonomi och makt. Katedralerna under medeltiden var ett bevis på den tidens strävanden men också ett bevis på kyrkans makt. Tävlingen som uppstod runt katedralbyggandet skapade ekonomiska förutsättningar för att pröva ny teknik men det skapade också andra behov av att organisera samhället på. Genom Kyrkans organisation, nya yrkesmässiga nätverk, ny informationsteknik och de välsituerades vilja att positionera sig inom makten, spred sig kunnande och yrkesmän över hela Europa.
Men Katedralen som ord rymmer många dimensioner och metaforer för mig, man skulle kunna säga att varje tid har sina katedraler.
De religiösa konflikterna vi har idag är eftersläpande av tidigare konventioner och kan för det mesta härledas till ekonomiska maktsfärers vilja att låsa in folken i sina revir.
På så vis kan man  säga att katedralerna ofta får oss att se åt fel håll, dom blir till ett illusionistiskt tricks. Ska man söka problemens innehåll och hitta lösningar måste man nog se vid sidan av katedralerna och vad som hamnar i katedralens skugga.
Katedralen är på så vis ett konkrement, en förstenad form av något som redan hänt, som varit, som är på väg att dö och försvinna. I detta perspektiv kanske man kan se de extrema fundamentalisternas verksamhet.
I vår komplexa värld där utvecklingen går fort, vetandet ökar, informationen går fortare än någonsin och världen krymper så kanske det är än viktigare att se vid sidan av katedralerna och religionerna för att se vad som redan händer. Informationsteknologin kommer med största sannolikhet förändra människans vetande, tänkande och uppfattning av världen men också utveckla vår intellektuella kapacitet...
Som vuxna människor hittar vi en strategi att möta förändringarna och sammanhangen för att skydda oss, medan den nya generationen, barnen, är skyddslösa och inympas ”förändringen” redan från början.

Mats Lodén
Konstnär och upphovsman till Katedralbygget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar