måndag 24 maj 2010

Ett år har gått...

Ett år med skulpturen ”Katedralbygge - ett konkrement” har gått. Det har hitintills varit mitt livs mest utmanande och mest spännande konstprojekt. Allt arbete innan formen, konstruktionen, det bredvilliga deltagandet och all hjälp från Svante Nordlander. Allt stöd och sponsorer, bygget, resningen, rivning, flytten, programmet runt, mottagandet, bloggen med alla sina författare och deltagare och sen hur gå vidare…….?
Bloggen har funkat, alla dessa intressanta texter och det arbete som ligger bakom och ändå är ämnet fortfarande inte alls uttömt. Men jag hade då inte förstått bloggens, eller bloggandets karaktär och möjligheter. Men nu är det dags för den öppna katedralen att bli den mobila plats för eftertanke i det offentliga rummet i Vimmerby.

Det är dags för uppbrott från Edsvikens konsthalls stallplan. Den 1:a juni demonterar vi den för underhåll och för att förbereda för transport.

Katedralresning och invigning av Trä hyss på Astrid Lindgrens Näs , Vimmerby den 5 juni kl.12.30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar