fredag 26 juni 2009

Kultur, ekonomi och pedagogiska funderingar

Ungefär 7 miljarder kronor kostar det i dag att driva Landstinget Dalarna under ett år. I runda slängar kostar alltså verksamheten 20 miljoner per dag.

Landstingets bidrag till kulturverksamhet är 65 miljoner kronor på ett år. Kulturens kostnader motsvarar alltså ungefär tre och en halv dags drift av hela landstinget. Därtill bjuder Staten på en och en halv dag, på ett ungefär.

Skulle vi ta bort all kultur (alltså Dalarnas museum, Musik i Dalarna, Dalateatern, Film i Dalarna, Dans i Dalarna, Konst i Dalarna, Bibliotek Dalarna, Mentalvårdsmuseet, Gruvhospitalet och div. bidragsgivning) så ”tjänar” Landstinget tre och en halv dag per år. Samtidigt skulle mer än ett hundratal bli arbetslösa för att inte tala om förlusten av museum, musik, teater...

Låt oss tänka tanken att vi nu, då landstinget verkligen lider av krisen, skär ner bidragen till kulturen med 10% - en verkligen drastisk åtgärd då kulturbudgeten genom åren ständigt slimmats och först på senare år varit föremål för uppskrivning för kostnads- och löneökning.

Vad motsvarar då dessa tio procent – jo ungefär 6,5 miljoner kronor. Om vi räknar med att en genomsnittlig landstingsarbetsdag är 10 timmar och kostar, som vi tidigare kom fram till, 20 miljoner, så kostar varje timme 2 miljoner. Slutsatsen blir att en tioprocentig minskning av kulturbudgeten per år motsvarar lite mer än tre timmars arbete på Landstinget Dalarna.

Skulle vän av ordning påstå att hela landstinget är i gång 24 timmar om dygnet (trots att det bara är akutsjukhusen som är det) så blir det sex timmars förtjänst, med en 10% sänkning av kulturutgifterna.

En kulturupplevelse skapar kreativa människor som ges nya sätt att se på tillvaron, att förstå, tänka och handla. Kanske är det enda passande i krisen, att öka utbudet av kultur.

Staffan Nilsson, silversmed (s)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar