tisdag 19 maj 2009

Katedralen som symbol

Katedralerna känner vi främst som de högresta kyrkobyggnaderna som började byggas i Frankrike från 1100-talet. Det blev en byggnadsstil som så småningom kom att kallas för gotik. Det fanns en strävan att släppa in det gudomliga solljuset in i byggnaden. Några katedraler störtade samman under byggandet. Den gotiska bågen spändes alltför hårt mot rymden och brast. Att sträva mot ljuset är en metafor för att sträva mot högre insikter och medvetenhet. Det anses att vår hjärna används till ca 15% av dess maximala kapacitet. Är det då förvånande att krig, svält och miljöförstörelse pågår på jorden? Vi behöver höja vårt medvetande. Fler katedraler behöver resas inom oss. Låt oss inspireras till detta av Mats Lodéns Katedral

Arne Ludvigsson, Stadsarkitekt i Borlänge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar