tisdag 5 maj 2009

Konstkatedral med musik i

Hanna Liv, kompositörselev i Falun och har fått uppdrag att skriva ett körverk med utgångspunkt från myndigheten Boverkets byggbestämmelser att sjungas till resningen av katedralen. Sveriges Radio P1 gjorde ett reportage om musiken. Lyssna till katedralmusik.
Nedan följer texten till musiken:

BKR


Byggnadsverk 

skall utformas så att riskerna 

för fortskridande ras 

är ringa. 


Byggnadsverksdelar 

skall utformas 

så att uppkomna svängningar

inte 

upplevs som besvärande.


Bärande konstruktioner 

skall utformas och dimensioneras 

så att säkerheten mot materialbrott

och mot instabilitet 

i form av

knäckning,

vippning, buckling och dylikt

är betryggande 


Brott 

eller instabilitet 

kan även uppkomma 

på grund av deformationer i undergrunden.


Byggnadsverk och deras delar skall 

utformas och dimensioneras 

så att säkerheten mot 

stjälpning,

lyftning och glidning

är betryggande.


Byggnadsverksdelars sprickbildning 

skall begränsas

i den mån det är nödvändigt

för att säkerställa 

byggnadsverksdelens avsedda funktion 

och beständighet.


Dimensionering

skall ske genom beräkning, 

provning 

eller genom 

någon kombination därav. 


En färdig konstruktion 

har tillräcklig stadga 

när ranglighet,

svajning (svängningar), 

besvärande sprickbildningar,

deformationer

och dylikt

förekommer i endast

obetydlig omfattning.

1 kommentar:

  1. Himla roligt att använda Boverkets regelverk som sångtext

    SvaraRadera